Tarihçe

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Cenevizlilerden alınan Yenice, Selçuklu döneminden itibaren, bölgenin önemli bir yerleşim ve geçimyeridir. Osmanlı döneminde 15. Yüzyılda Bolu’ya bağlı bir nahiye idi. Cumhuriyet’ten sonra Devrek’e bağlı nahiye iken, 1953 Yılında Karabük’ün Zonguldak vilayetine bağlı ilçe oluşuyla Yenice Karabük’e bağlanmış, 1987 yılında da Zonguldak İline bağlı ilçe olmuştur. Karabük’ün 1995 yılında vilayet olması neticesinde Yenice bu tarihten itibaren Karabük’ün ilçeleri arasında yerini almıştır.


Coğrafi Yapı

Karabük’ün en batıdaki ilçesi konumunda olan Yenice, İl Merkezine 35 km mesafededir. Toplam 1150 km2'lik bir alana sahip olan Yenice yüzölçümünün % 85’i verimli ormanlarla kaplıdır. Arazi yapısı Batı Karadeniz Bölgesi'nin karakteristik özelliklerini taşır. Düz ve ova niteliğinde arazi yok denecek kadar azdır. Deniz seviyesinden 130 metre yüksekliğe konumlanan ilçenin doğal yapısı, özgün bitki örtüsü ve yaban hayat açısından önemli bir çeşitlilik içeriyor. İlçeye hayat veren Yenice Irmağı, yerleşim merkezinin içinden geçerek, ilçe topraklarını iki parçaya böler. Araç ve Soğanlı Çaylarının birleşmesiyle oluşan Yenice Irmağı, Zonguldak İli sınırları içinde Filyos Irmağı adıyla Karadeniz’e dökülür. 

İklim

Batı Karadeniz iklim mıntıkası içinde bulunan Yenice iklimi, yazları serin, kışları soğuk ve yağışlıdır. Nemli, yağışlı ve sisli bir iklime sahip olan yörede, yıllık ortalama sıcaklık 13,6 C, yıllık ortalama yağış miktarı 693,3 mm’dir. Yenice Irmağı vadisinde dar bir alanda mikro klima özelliği göstermektedir.

İdari Durum ve Nüfus

İlçemiz merkeze bağlı 11 mahalle 33 köy, Yortanpazarı Beldesine bağlı 6 mahalle mevcuttur. Toplam Nüfusu 2008 Yılı sonu itibariyle, 23.744 olarak gerçekleşmiştir. Merkez nüfusu 10.000 civarındadır.

Ekonomik Durum

İlçemiz ekonomisi ormana dayalı olup, ilçede irili ufaklı orman ürünleri üretim ve satışı yapan tesisler bulunmaktadır. Son yıllarda mobilya ve sandalye üretim tesisleri büyük gelişme göstermeye başlamışlardır. Hediyelik eşya sektörüne yönelik ağaç ürünlerinden baston, ağaç kaşık, maket yenice evi yapılmaktadır.   Bunun yanı sıra, özellikle son dönemde turizm sektörünü geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

Yenice'de Doğa ve Turizm

Ormanlarımızda, tropik bölgeler dışında dünyanın ender coğrafyalarında rastlanan çok çeşitli ağaç türlerinin bir arada bulunması, bunların dünyada ender görülen çap ve boya ulaşmış olmaları bilim ve eğitim bakımından önem arz eden nadir rastlanan, kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler ve türlerin seçkin örneklerini ihtiva ettiği için Tabiatı Koruma Alanı olarak ayrılmıştır. Genetik özelliklerinin devamlılığını sağlamak, ilmi araştırmalar ve eğitim amaçlı çalışmaların hizmetine sunmak, nadir tabiat parçalarını gelecek nesillerin istifadesine milli bir miras olarak bırakmak amacıyla oluşturulan bu alanlar nesli tükenmeye yüz tutmuş yaban hayatı bakımından da çeşitlilik gösterdiğinden görülmeye değer yerlerdendir. Geyik, karaca, ayı, domuz, sansar, kurt, tavşan gibi yaban hayvanları, çulluk, güvercin, tahtalı güvercin, alakarga, atmaca, doğan ile çeşitli kuşlar mevcuttur. İlçemiz akarsu ve derelerinde kırmızı benekli alabalık bulunmaktadır. Yenice Ormanları 1999 Yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avrupanın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 orman alanı içinde tanımlamıştır. 

Karabük Valimiz Sayın Nurullah ÇAKIR’ın öneri ve himayeleri altında Kaymakamlığımızca yapılan çalışmalar sonucu Yenice, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılan Yenice Ormanları Doğa Yürüyüş Parkurları açılışı sonrasında alternatif doğa turizmi hayranlarının ilgisini çekmeye başlamıştır. 


Doğal yapısı itibariyle, kanyoning, çadırlı kamp, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting gibi her türlü doğa sporuna elverişli olan Yenice’de, özellikle Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan Şeker Kanyonu, kanyoning yapmaya elverişli olmasının yanı sıra, Kaymakamlığımız tarafından bu alana yapılan yürüyüş parkurları ile eşsiz doğa güzellikleri arasında sakin ve huzurlu yürüyüş ve bisiklet turu imkanı sunmaktadır. Kanyonun kayalıkları kaya tırmanışına da uygundur. 


Doğal yapısı itibariyle, kanyoning, çadırlı kamp, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting gibi her türlü doğa sporuna elverişli olan Yenice’de, özellikle Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan Şeker Kanyonu, kanyoning yapmaya elverişli olmasının yanı sıra, Kaymakamlığımız tarafından bu alana yapılan yürüyüş parkurları ile eşsiz doğa güzellikleri arasında sakin ve huzurlu yürüyüş ve bisiklet turu imkanı sunmaktadır. Kanyonun kayalıkları kaya tırmanışına da uygundur.